REGULAMIN XIII ZIMOWEGO GRAND PRIX SZTUMU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 2011/2012
sobota, 24 wrzesień 2011

1. Cel
Popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.
Wyłonienie najbardziej uzdolnionych do szkolenia w klubie.
Promocja miasta i regionu.

2. Organizator
Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie przy współudziale Miasta i Gminy Sztum.

3. Partnerzy
Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sztum, Komenda Powiatowa Policji w Sztumie, Straż Miejska Sztum i liczni sponsorzy.

4. Patronat medialny
Dziennik Bałtycki , www.maratonypolskie.pl

5. Patronat Honorowy:
Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

6. Termin i miejsce
Start i meta na plaży miejskiej przy Kawiarni „LIDO”, nad Jeziorem Sztumskim (Zajezierskie), dojazd od ul. Reja.
I bieg – 10 grudzień 2011 r. godz. 11.00
II bieg – 14 styczeń 2012 r. godz. 11.00
III bieg – 18 luty 2012 r. godz. 11.00
Zapisy do biegów prowadzone będą w dniu zawodów od godz. 9.00 w holu Szkoły Podstawowej Nr 2 - Sztum, ul. Reja 15.

7. Kategorie i dystanse
Dziewczęta rocz. 2001 i mł. – 500m.
Chłopcy rocz. 2001 i mł. – 500 m.
Dziewczęta rocz. 1999-2000 - 500m.
Chłopcy rocz. 1999-2000 - 1000m.
Dziewczęta szkół gimnazjalnych 1998-96–1000 m.
Chłopcy szkół gimnazjalnych 1998-96 -1000 m.
Bieg główny kobiet – 5000 m.
- kat. wiekowe: 1995-93; 1992-83; 1982-73; 1972-63; 1962 i starsze.
Bieg główny mężczyzn 5000 m.
- kat. wiekowe: 1995- 93; 1992–83; 1982-73; 1972-63; 1962-53; 1952-43; 1942 i starsi.

8. Punktacja
Indywidualna – za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty wg klucza:
I m-20 pkt; II m-18 pkt; III m -17 pkt; IV m-16 pkt.. XII m -8 pkt; XIII-XIV 7 pkt; XV- XVII- 6 pkt; XVIII-XX - 5 pkt; XXI-XXX m - 4 pkt; XXXI–XXXX – 3 pkt; XXXXI-L -2 pkt; LI i dalsze – 1 pkt.
O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w trzech startach. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu.

9. Nagrody:
Bieg główny kobiet i mężczyzn - miejsca I – V nagrody finansowe, wysokość nagród będzie podana w terminie do dnia 31 stycznia 2012 roku.
We wszystkich kategoriach wiekowych biegu głównego za miejsca I – III –puchary i nagrody rzeczowe.
Nagrody nie będą „dublowane”.
Nagrody specjalne:
W biegu głównym nagrody dla 3-ch najlepszych sztumian i sztumianek (mieszkańcy miasta i gminy Sztum).
Dla najlepszego sztumianina-sztumianki w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce.
Medale za miejsca na podium w końcowej klasyfikacji w biegach dla dzieci.
W biegach dla dzieci za miejsca I – VI nagrody rzeczowe
Po zakończeniu I i II edycji biegów – upominki dla trzech pierwszych w każdym biegu oraz losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników wszystkich biegów.
Dla wszystkich uczestników biegu głównego startujących w ostatnim biegu GP – pamiątkowe medale.

10. Postanowienia końcowe
Każdorazowe wpisowe w biegu głównym – 10,00 zł, dla osób powyżej 70 lat (rocznik 1941 i st.) –5 zł.
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają bezpłatny gorący posiłek i herbatę.
Koszty organizacji pokrywa organizator.
Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.
Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.
Organizator zabezpiecza przebieralnie, nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas imprezy.
W biegu łównym wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach, w biegach dzieci obowiązuje zgoda rodziców.
Zgłoszenia do biegów na miejscu zawodów. Kontakt e: mail – , fax – 0552772887, tel. 608038472.
Imprezą towarzyszącą Grand Prix będzie marsz Nordic Walking – godzina 11.00 – zbiórka 10:30.
Wszyscy uczestnicy marszu otrzymają ciepły posiłek i wezmą udział w losowaniu nagród!
Zapraszamy wszystkich do wspólnego maszerowania.

11. Numer konta

Lekkoatletyczny Klubu Sportowy ZANTYR Sztum
ul. Sienkiewicza 54
82-400 Sztum
BS Sztum - 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010
 

ORGANIZATORZY
 

< Poprzedni   Następny >